Pomiń łącza nawigacji.  

Modernizacja biblioteki

W ramach programu modernizacji biblioteki finansowanego z funduszy unijnych przeprowadzono remont pomieszczeń czytelni. Zostały zakupione regały, na których udostępniane są egzemplarze czytelniane książek, zabezpieczone paskami magnetycznymi. Są one rozmieszczone w następujący sposób:

Rozkładk księgozbioru w czytelni WSFiZ

Takie rozwiązanie ułatwia użytkownikom korzystanie z księgozbioru czytelnianego bez pośrednictwa bibliotekarza. Książki zostały zabezpieczone przed wyniesieniem poprzez instalację bramki kontrolnej przy wyjściu z biblioteki oraz systemu monitoringu.

W czytelni multimedialnej i katalogach zmodernizowano sieć komputerową i wymieniono cały sprzęt komputerowy. Użytkownicy mają do dyspozycji najnowocześniejsze komputery z dostępem do Internetu, możliwością skanowania i drukowania na drukarce sieciowej. Ponadto istnieje możliwość korzystania ze sprzętu TV i DVD.

Zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie studentów i pracowników WSFiZ, do korzystania z unowocześnionej i „odświeżonej” biblioteki.