Pomiń łącza nawigacji.  

Biblioteka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Biblioteka

Kontakt:

15-472 Białystok
ul. Ciepła 40 (budynek B, pokój 21)

Udostępnianie i Informacja:
085 678 58 02
Adres e-mail: biblioteka@wsfiz.edu.pl

Zasady korzystania z Biblioteki w czasie pandemii Covid-19

Biblioteka WSFiZ w Białymstoku jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.
1. Przed wizytą w Bibliotece Czytelnik zobowiązany jest wyszukać potrzebną literaturę w katalogu na stronie Biblioteki (http://mak.wsfiz.edu.pl/cgi-bin/makwww.exe), zamówić wybraną książkę drogą telefoniczną bądź emailową i umówić się na wizytę w celu odbioru. KSIĄŻKI, KTÓRYCH SYGNATURY KOŃCZĄ SIĘ OZNCZENIEM M1, M2, X (np BWSzFiZ ; 18801/M1) – SĄ WYŁĄCZONE Z KSIĘGOZBIORU.
2. Korzystanie z usług bibliotecznych jest możliwe przy zachowaniu obowiązujących zasad wynikających z przepisów dotyczących SARS -CoV-2 (obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką oraz obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do Biblioteki). Osoby przejawiające symptomy infekcji proszone są o niekorzystanie z Biblioteki.
3. W wypożyczalni może przebywać tylko 1 osoba. W przypadku kolejki przed wejściem należy zachować 1,5m odstępu.
5. Na terenie Biblioteki nie ma możliwości skorzystania ze stanowisk komputerowych.
6. W czytelni mogą przebywać 3 osoby po wcześniejszym ustaleniu wizyty. Możliwy jest swobodny dostęp do znajdującego się tam księgozbioru (konieczna dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe).
7. Wszystkie zwracane książki poddawane są trzydniowej kwarantannie. Dopiero po upływie tego czasu są ponownie kierowane do udostępnienia.
8. Na okres pandemii Covid -19, w celu ułatwienia dostępu do źródeł drukowanych, wprowadzona została usługa „zamów skan” - regulamin dostępny na stronie internetowej Biblioteki WSFiZ w Białymstoku.
9. Zachęcamy wszystkich do korzystania ze źródeł elektronicznych. Pełen ich wykaz znajduje się na stronie biblioteki. Szczególnie polecamy bazę EBSCO- hasło i login dostępny jest w bibliotece. Poniżej zamieszczamy link instruktażowy jak korzystać z bazy.
http://bit.ly/2WnitLO


Procedury zachowania bezpieczeństwa obowiązujące w czasie pandemii Covid-19

1. Maseczki są obowiązkowe zarówno dla czytelników, jak i bibliotekarzy obsługujących użytkownika.
2. W pomieszczeniu wypożyczalni może przebywać maksymalnie 1 osoba.
3. Pozostałe osoby oczekują poza wypożyczalnią przy zachowaniu zalecanej bezpiecznej odległości.
4. Na terenie Biblioteki nie ma możliwości skorzystania ze stanowisk komputerowych.
5. Stanowiska obsługi zaopatrzone są w przesłony ochronne.
6. Bibliotekarze obsługujący użytkownika są dodatkowo wyposażeni w przyłbice ochronne.
7. Dla użytkowników i bibliotekarzy zapewniony jest stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego.
8. Podczas obsługi użytkownika i w kontakcie z książkami należy stosować rękawiczki ochronne.
9. W widocznym dla czytelników miejscu umieszczono instrukcje dotyczące higieny rąk, dezynfekcji dłoni, zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych.
10. Po przyjęciu książek od użytkownika blat, na którym leżały książki, jest każdorazowo dezynfekowany.
11. Zwroty książek przyjęte od użytkowników poddane zostają trzydniowej kwarantannie i po upływie tego czasu mogą być ponownie udostępnione użytkownikom.
12. Przeprowadzana jest systematyczna dezynfekcja klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
13. Pracownicy oraz użytkownicy biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.


Usługa ZAMÓW SKAN

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Biblioteki WSFiZ w Białymstoku oraz Biblioteki WSFIZ w Białymstoku Filia w Ełku (związanego z COVID-19) wprowadza się możliwość korzystania z usługi ”zamów skan”.