Pomiń łącza nawigacji.  

Informacje ogólne

Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku wraz z filią w Ełku oraz Ostrowi Mazowieckiej tworzy uczelniany system biblioteczno-informacyjny.

Księgozbiór biblioteki posiada charakter uniwersalny ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin reprezentowanych na uczelni. W polityce gromadzenia największą wagę przywiązujemy do nabywania najnowszych pozycji książkowych, materiałów źródłowych, monografii oraz wydawnictw o charakterze ogólnym z zakresu badań naukowych prowadzonych na uczelni.

Nowe nabytki są na bieżąco rejestrowane w katalogu komputerowym dostępnym on-line. W bieżącej prenumeracie biblioteki znajduje się około 200 tytułów czasopism.

W czytelni multimedialnej studenci oraz pracownicy uczelni mają do dyspozycji 5 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu. Wiąże się to ściśle z możliwością korzystania drogą on-line z kilkunastu tysięcy czasopism naukowych poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki (bazy EBSCO: m. in. Academic Search Premier, Business Source Complete i in., oraz Elsevier, Springer itd), baz bibliograficznych (np. Bazy Bibliograficzne BN), serwisu Lex Omega, a także wielu wydawnictw na CD-ROM-ach takich jak archiwa czasopism (np. Rzeczpospolita, Gazeta Prawna), leksykony, encyklopedie, słowniki oraz programy do nauki języków obcych. W pracowni istnieje też możliwość skanowania, drukowania dokumentów (drukarka sieciowa), indywidualnej pracy w pakiecie Microsoft Office oraz korzystania z komunikacji elektronicznej.

Biblioteka WSFiZ w dużym stopniu spełnia rolę jaką wyznaczają jej współczesne tendencje w kształceniu, nowe nośniki informacji a także sami użytkownicy. Pełni funkcję naukowej biblioteki publicznej udostępniając swoje zbiory wszystkim zainteresowanym