Pomiń łącza nawigacji.  

Wykaz czasopism prenumerowanych w Bibliotece WSFiZ (układ alfabetyczny)

Użyj kombilacji klawiszy Ctrl+F aly przeszukać listę

 1. Aida : teoria i praktyka reklamy. Media :miesięcznik. Wrocław : Aida. ISSN 1231-3289. Prenumerata w 1999 r.
 2. Anglorama : magazyn dla uczących się języka angielskiego : miesięcznik. Poznań : Anglorama. ISSN 1429-2718. Prenumerata od 2001 r.
 3. Asekuracja & Re : pierwszy polski miesięcznik ubezpieczeniowy. Warszawa : Infor. ISSN 1427-4752. Prenumerata od 2000 r.
 4. Aura : miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. Warszawa : Sigma - NOT. ISSN 0137-3668 Prenumerata od 1998 r. informacje o czasopiśmie
 5. Bank : miesięcznik finansowo-bankowy. Warszawa : MediaBank. Prenumerata od 1994 r. wersja elektroniczna
 6. Bank i Kredyt : miesięcznik. Warszawa : Narodowy Bank Polski. ISSN 0137-5520. Prenumerata od 1994 r.
 7. Bezpieczny bank : czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków : kwartalnik. Warszawa : Bankowy Fundusz Gwarancyjny. ISSN 1429-2939. Prenumerata od 1997 r. wersja elektroniczna
 8. Bibliotekarz : miesięcznik Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej M.ST. Warszawy. Warszawa : SBP. ISSN 0208-4333. Prenumerata w 1998 r.
  spisy treści w EBIB
 9. Biuletyn bankowy : branżowy serwis informacyjny. Warszawa : Hubertus. ISSN 1233-0566. Prenumerata od 2001 r.
 10. Biuletyn miesięczny GPW. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. ISSN 1426-1553. Prenumerata od 2000 r.
  wersja elektroniczna
 11. Biuletyn Skarbowy : dwumiesięcznik. Warszawa : Ministerstwo Finansów. ISSN 1234-673X. prenumerata od 2001 r.
  wersja elektroniczna
 12. Biuletyn Statystyczny : miesięcznik. Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 0006-4025. Prenumerata od 1994 r. 1234-673X. prenumerata od 2001 r.
  wersja elektroniczna
 13. Buchalter : dwutygodnik księgowego. Szczecin : Buchalter. ISSN 0867-7204. Prenumerata od 1997 r.
 14. The Bulletin : dwumiesięcznik. Warszawa : Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkowś i Wschodnią. Prenumerata od 2001 r.
 15. Business Central Europe : miesięcznik. Harold Hill : The Economist Newspaper Limited. ISSN 1350-1240. Prenumerata od 1998 r.
 16. Business Sales : magazyn o sprzedaży i marketingu : miesięcznik. Warszawa : Business Papers. ISSN 1508-2628. Prenumerata od 2000 r.
 17. Business Week Polska : miesięcznik. Warszawa : Wprost. ISSN 1230-1884. Prenumerata od 2001 r.
  wersja elektroniczna
 18. Businessman Magazine : miesięcznik. Warszawa : Business Press. ISSN 0867-1389. Prenumerata od 1995 r.
 19. Capital Das Wirtschaftsmagazin. Prenumerata od 2001 r.
 20. Ceduła Giełdy Warszawskiej. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. ISSN 1231-9511. Prenumerata od 1999 r.
  wersja elektroniczna
 21. Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1427-695X. Prenumerata od 1998 r.
 22. Chip : magazyn komputerowy : miesięcznik [+CD-ROM]. Wrocław : Vogel Publishing. ISSN 1230-817x. Prenumerata od 1999 r.
  wersja elektroniczna
 23. Controlling i rachunkowość zarządcza : miesięcznik dla kadry zarządczej. Warszawa : Infor. ISSN 1428-8117. Prenumerata od 2001 r.
  wersja elektroniczna
 24. Consumer Voice. ISSN 1560-263X. Prenumerata od 2001 r.
 25. Der Spiegel : tygodnik. Hamburg : Spiegel-Verlag. ISSN 0038-7452. Prenumerata od 1999 r.
 26. Doradca Podatnika : profesjonalny tygodnik o podatkach w firmie : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1231-3084. Prenumerata od 2001 r. 
  wersja elektroniczna
 27. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawa : Biuro Prawno-Organizacyjne. ISSN 0209-2409. Prenumerata od 1998 r.
 28. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISSN 0860-701X. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna - w menu serwisu MEN wybierz odnośnik Akty prawne
 29. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów. Warszawa : Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. ISSN 0137-7922. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 30. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Warszawa : Gospodarstwo Pomocnicze ZWP MPiPS. ISSN 08-60-7088. Prenumerata w 1998 r.
 31. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego. Warszawa : Narodowy Bank Polski. ISSN 0239-7013. Prenumerata od 1998 r.
 32. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 0867-3411. Prenumerata od 1998 r.
  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  wersja elektroniczna - archiwum Roczników Ustaw w infor.pl
 33. Dzikie życie : miesięcznik. Bielsko Biała : Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. ISSN 1231-8094. Prenumerata od 2001 r.
  wersja elektroniczna
 34. The Economist : miesięcznik. London. Prenumerata od 1997 do 1998 r.
  wersja elektroniczna
 35. Eko Dom : szkoła zdrowia : kwartalnik. Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego. ISSN 1429-2688. Prenumerata w 1996 r.
 36. Eko Finanse : ochrona Środowiska : miesięcznik. Warszawa : Eko-Press. ISSN 1425-1620. Prenumerata od 2001 r.
 37. Ekonomia. Rynek. Gospodarka. Społeczeństwo : kwartalnik. Warszawa : Nowy Dziennik. ISSN 0137-3056. Prenumerata od 2001 r.
 38. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa : miesięcznik. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemy¶le ORGMASZ. ISSN 0860-6846. Prenumerata od 1994 r.
  wersja elektroniczna
 39. Ekonomista : kwartalnik. Warszawa : Wydawnictwo Key Text. ISSN 0013-3205. Prenumerata od 1994 r.
 40. El Pais : dziennik. Prenumerata od 2001 r.
 41. E-mentor : internetowe czasopismo wydawane przez SGH w Warszawie.
 42. Encyklopedia Medycyny Naturalnej : u Ľródła natury : tygodnik. Poznań : Polskie Media Amercom. ISSN 1508-6674. Prenumerata od 2000 r.
 43. Enter : magazyn komputerowy : miesięcznik [+CD-ROM] . Warszawa : Wydawnictwo Lupus. Prenumerata od 2000 r.
  wersja elektroniczna
 44. Estates News : Central and Eastern Europe Property Gazette : miesięcznik. Warszawa : Brian Fisher. ISSN 1232-4345. Prenumerata w 2000 r.
 45. EUR-OP news. Luxembourg : OIffice for Official Publications of the European Communities(EUR-OP). ISSN 1021-1675. Prenumerata od 2001 r.
 46. Euro Fakty : dwumiesięcznik. Warszawa : Zarządzanie i Finanse. ISSN 1509-5061. Prenumerata od 2001 r.
 47. European Businessman. The journal for business in Central & Eastern Europe : dwumiesięcznik. London : Arena Publications. ISSN 1360-1989. Prenumerata od 1999 r.
 48. Europejski Przegląd Gospodarczy : miesięcznik. Warszawa : Hubertus. ISSN 1641-0858. Prenumerata od 2001 r.
 49. Financial Times World Business Newspaper : tygodnik. Prenumerata w roku 1998 r.
 50. Finanse Komunalne : dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych. Warszawa : Municipium. ISSN 1232-0307. Prenumerata od 1999 r.
 51. Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Szczecin : Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. ISSN 1429-7221. Prenumerata od 2000 r.
 52. Forbes Global : miesięcznik. ISSN 1467-1654. Prenumerata od 2001 r.
 53. Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Lublin : Akademicka Oficyna Wydawnicza. ISSN 1233-0930. Prenumerata od 2000 r.
  wersja elektroniczna
 54. Franchising : nowe rynki, nowe pomysły : dwumiesięcznik. Warszawa : Pierwsze Polskie Wydawnictwo Franchisingowe. ISSN 1507-4528. Prenumerata od 1999 r.
  brak wersji elektronicznej - Polski Portal Franchisingowy
 55. Gazeta Bankowa : tygodnik. Warszawa : Gazeta Bankowa. ISSN 0860-7613. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 56. Gazeta Prawna : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1232-6712. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 57. Gazeta Ubezpieczeniowa : asekuracja, inwestycje, emerytury, zdrowie : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1428-7501. Prenumerata od 2000 r.
  wersja elektroniczna
 58. Gazeta Współczesna : dziennik. Białystok. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 59. Giełda : przewodnik debiutanta. [9 egz.]
 60. Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego : miesięcznik. Warszawa : Wydawnictwo "KiK". ISSN 1233-4634. Prenumerata od 2001 r.
  wersja elektroniczna
 61. Gospodarka Narodowa : miesięcznik. Warszawa : Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych. ISSN 8067-0005. Prenumerata od 1996 r.
 62. Gospodarka Materiałowa & Logistyka : miesięcznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISSN 1231-2037. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 63. Gospodarka, rynek, edukacja. Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacją. ISSN 1509-5576. Prenumerata od 2001 r.
 64. Harvard Business Review : dwumiesięcznik. Boston : Harvard Business School Publishing Corporation. Prenumerata od 2000 r.
 65. Handel : sprzedaż uwieńczona sukcesem : miesięcznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Fachowe. ISSN 1230-9664. Prenumerata od 2001 r.
 66. Handel Wewnętrzny. Marketing - Rynek - Przedsiębiorstwo : dwumiesięcznik. Warszawa : Oficyna Wydawnicza A & Z. ISSN 0438-5403. Prenumerata od 1997 r.
 67. Home and Market. Inwestycje. Finanse. Nieruchomo¶ci : miesięcznik. Warszawa : Bachurski MediaCorp. ISSN 1230-1965. Prenumerata od 1998 r.
 68. I-D. Prenumerata od 2001 r.
 69. Indeksy Giełdy Papierów Warto¶ciowych w Warszawie. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. Prenumerata od 1999 r.
  Indeksy i statystyka GWP
 70. Impact : magazyn o komunikacji marketingowej : miesięcznik. Warszawa : Business Papers. ISSN 1429-9100. Prenumerata od 1998 r.
 71. Internet: magazyn użytkowników sieci Internet : miesięcznik [+CD-ROM]. Warszawa : Wydawnictwo AVT. ISSN 1234-9984. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 72. Internet: miesięcznik. Düsseldorf : Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH. Prenumerata od 2001 r.
 73. Internet Standard : miesięcznik nowej gospodarki. ISSN 1641-2575. Prenumerata od 2001 r.
  wersja elektroniczna
 74. Języki obce w szkole : czasopismo dla nauczycieli : dwumiesięcznik. Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. ISSN 0446-7965. Prenumerata od 2001
  brak wersji elektronicznej - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 75. Kalejdoskop Budowlany : miesięcznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwa Branżowe. ISSN 1429-5865. Prenumerata od 2000 r.
  wersja elektroniczna
 76. Komentarz do Dziennika Ustaw : ustawy, komentarze, orzecznictwo. Warszawa : Infor. ISSN 1427-3594. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 77. Koszty : dwutygodnik. Warszawa : Infor. Prenumerata od 2000 r.
  wersja elektroniczna
 78. Kurier Podlaski : dziennik. Białystok : Kurier Podlaski. ISSN 0239-2267. Prenumerata w 1998 r.
 79. Kurier Poranny : dziennik. Białystok : Edytor. ISSN 0866-9511. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 80. Kuźnia Edukacyjna : kwartalnik uczelni niepaństwowych. Warszawa : Lam. ISSN 1640-2952. Prenumerata od 2001 r.
 81. Le Courrier : le magazine de la cooperation developpement ACP-UE. ISSN 1013-7343. Prenumerata od 2001 r.
 82. Life : miesięcznik. New York : Time & Life Building. ISSN 0024-3019. Prenumerata od 1999 r.
  wersja elektroniczna
 83. Linux Plus : miesięcznik. Warszawa : Software. ISSN 1427-5562. Prenumerata od 2001 r.
  wersja elektroniczna
 84. Logistyka. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania. ISSN 1231-5478. Prenumerata od 1997 r.
  wersja elektroniczna
 85. Magazyn internetowy WWW : miesięcznik [+CD-ROM]. Warszawa : Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. ISSN 1428-2879. Prenumerata od 1999 do 2000 r.
  wersja elektroniczna
 86. Manager Magazin Wirtschaft aus erster Hand : miesięcznik. Hamburg. Prenumerata od 1997 do 1998 r.
 87. Manager Pismo Szefów i Kadry Zarządzającej : miesięcznik. Warszawa : Infor. ISSN 1426-0204. Prenumerata od 1998 r.
 88. Marketing i Rynek : miesięcznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISSN 1231-7853. Prenumerata od 1995 r.
  informacje o czasopiśmie
 89. Marketing serwis : miesięcznik praktyki marketingowej. Warszawa : Grzegorz Eider. ISSN 1425-5588. Prenumerata od 2000 r.
 90. Marketing w praktyce : dwumiesięcznik. Warszawa : Infor. ISSN 1425-8315. Prenumerata od 1998 r.
 91. Master of Business Administration : dwumiesięcznik. Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. ISSN 1231-0328. Prenumerata od 2001 r.
 92. Monitor Podatkowy : podatki, rachunkowo¶ć, prawo gospodarcze : miesięcznik. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck. ISSN 1231-1855. Prenumerata od 2000 r.
  wersja elektroniczna
 93. Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 0209-214X. Prenumerata od 1998 r.
  Monitor Polski na stronach infor.pl
 94. Murator : projekty, domy, wnętrza, ogrody : miesięcznik. Warszawa : Murator. ISSN 0239-6866. Prenumerata od 1999 r.
 95. Najwyższy Czas. Pismo konserwatywno - liberalne : tygodnik. Warszawa : Oficyna Konserwatystów & Liberałów. ISSN 0867-0366. Prenumerata od 1998 do 1999 r.
 96. Nasz Rynek Kapitałowy : miesięcznik analiz polskiego rynku kapitałowego. Kraków : Penetrator. ISSN 1505-2842. Prenumerata od 1999 r.
  wersja elektroniczna
 97. Nauka i Przyszłość : miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Warszawa : Centrum Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. ISSN 0867-2687. Prenumerata od 1999 r.
 98. The Net Internet Magazine : miesięcznik [+CD-ROM]. Future Publishing Ltd. Prenumerata od 1997 do 1998 r.
 99. Newsweek : tygodnik. New York : Letter Editor, Newsweek. ISSN 0163-7053. Prenumerata od 1997 r.
  wersja elektroniczna
 100. Newsweek Polska : tygodnik. Warszawa : Axel Springer Polska. ISSN 1642-5685 Prenumerata od 2001 r.
  wersja elektroniczna
 101. Notes wydawniczy : miesięcznik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1230-0624. prenumerata od 1999 r.
  wersja elektroniczna
 102. Nowe Ubezpieczenia : miesięcznik Gazety Prawnej. Warszawa : Infor. ISSN 1428-8060. Prenumerata od 1999 r.
  wersja elektroniczna
 103. Nowe Życie Gospodarcze : tygodnik. Warszawa : Towarzystwo Autorów "NŻG". ISSN 1234-5784. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 104. Organizacja i Kierowanie = Organization and Management : kwartalnik. Warszawa : Orgmasz. ISSN 0137-5466. Prenumerata od 1994 r.
 105. Państwo i Prawo : miesięcznik. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe. ISSN 0031-0980. Prenumerata od 1997 r.
  wersja elektroniczna
 106. Parki Narodowe : kwartalnik. Warszawa : Krajowy Zarząd Parków Narodowych. ISSN 0867-6550. Prenumerata od 1998 r.
 107. Parkiet : gazeta giełdy : dziennik. Warszawa : Parkiet. ISSN 1231-2207. Prenumerata od 1998 r.
 108. Parlament : gazeta Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej : miesięcznik. Warszawa : Fundacja Parlamentu Studentów RP. ISSN 1505-1277. Prenumerata w 1998 r.
 109. PC World Komputer : miesięcznik [+CD-ROM]. Warszawa : Kazimierz Szot IDG Poland. ISSN 1232-3004. Prenumerata od 1998 r.
  wersje elektroniczna
 110. Personel : jak skutecznie kierować i zarządzać : dwutygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1233-0299. Prenumerata od 1995 r.
 111. Perspektywy : miesięcznik edukacyjny. Warszawa : Perspektywy Press. ISSN 1427-3543. Prenumerata od 1999 r.
  wersja elektroniczna
 112. Polish Journal of Ecology = Ekologia polska : kwartalnik. Warsaw : Polish Academy of Sciences. Prenumerata od 1996 r.
 113. Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony pracy i sprawom socjalnym. Warszawa : Gospodarstwo Pomocnicze Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. ISSN 0137-4729. Prenumerata od 1996 r.
  spis treści
 114. Polski Rynek Leasingu : rocznik. Warszawa : Wydawnictwo Gemini. ISSN 1427-1001. Prenumerata od 1996 r.
 115. Poradnik Bibliotekarza : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa : SBP. ISSN 0032-4752. Prenumerata od 1998 r.
 116. Prawo Bankowe : dwumiesięcznik. Warszawa : Zarządzanie i Finanse. ISSN 1231-1472. Prenumerata od 1999 r.
  wersja elektroniczna
 117. Prawo Gospodarcze : podatki - opłaty - cła : miesięcznik. Warszawa : Narodowy Bank Polski. ISSN 1234-2890. Prenumerata od 1996 r.
 118. Prawo papierów wartościowych : miesięcznik. Warszawa : KiK. ISSN 1640-7849. Prenumerata od 2000 r.
 119. Prawo przedsiębiorcy : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1230-2856. Prenumerata od 1999 r.
  wersja elektroniczna
 120. Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo : miesięcznik. Warszawa : Infor. ISSN 1426-2878. Prenumerata od 1999 r.
 121. Prawo Unii Europejskiej : dwumiesięcznik. Warszawa : Infor. ISSN 1506-9148. Prenumerata od 2000 r.
  wersja elektroniczna
 122. Press media, reklama, public relations : miesięcznik [+CD-ROM]. Poznań : Press. ISSN 1425-9818. Prenumerata od 1998 r.
 123. Profesjonalny inwestor : miesięcznik dla inwestorów giełdowych. Warszawa : Parkiet. ISSN 1509-7404. Prenumerata w 2000 r.
 124. Profit : gospodarka bez tajemnic : miesięcznik. Warszawa : Axel Springer Polska. ISSN 1641-9367. Prenumerata od 2001 r.
 125. Przedsiębiorca budowlany : miesięcznik. Warszawa : Murator. Prenumerata od 1997 do 1998 r.
 126. Przegląd : tygodnik. Warszawa : Aratus. ISSN 1509-3115. Prenumerata od 2001 r.
  wersja elektroniczna
 127. Przegląd Organizacji : miesięcznik. Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. ISSN 0137-7221. Prenumerata od 1994 r.
 128. Przegląd Podatkowy : podatki - rachunkowość - cła : miesięcznik. Warszawa : Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski. ISSN 0867-7514. Prenumerata od 1998 r.
 129. Przegląd Prawa Giełdowego : kwartalnik. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. ISSN 1231-9538. Prenumerata od 2001 r.
 130. Przegląd Prawa Handlowego : miesięcznik. Warszawa : KiK. ISSN 1230-2996. Prenumerata od 1999 r.
 131. Przegląd Rządowy : miesięcznik Centrum Informacyjnego Rządu. Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Centrum Informacyjne Rządu. ISSN 1230-087X. Prenumerata od 1999 r.
 132. Przegląd Statystyczny = Statistical Review : kwartalnik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 0033-2372. Prenumerata od 1994 r.
 133. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego : miesięcznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISSN 0137-5490. Prenumerata od 1998 r.
 134. Puls Biznesu : tygodnik. Warszawa : Bonnier Business. ISSN 1427-6852. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 135. Rachunkowość : pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce : miesięcznik. Warszawa : Rachunkowość. ISSN 0481-5475. Prenumerata od 1994 r.
  informacje o czasopiśmie
 136. Rachunkowość z komentarzem : dwutygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1429-3056. Prenumerata od 2000 r.
 137. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. [1 egz.]
 138. Rocznik giełdowy 2001 [+CD-ROM]. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. ISSN 1428-1171. Prenumerata od 2001 r.
  roczniki giełdowe na stronach Giełdy Papierów Wartościowych
 139. Rynek giełdowy : biuletyn kwartalny. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. ISSN 1231-9546. Prenumerata od 1999 r.
 140. Rynek Rolny : notowania, oceny, tendencje : miesięcznik. Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. ISSN 0867-8545. Prenumerata od 1998 r.
 141. Rynek terminowy : kwartalnik. Kraków : Penetrator. ISSN 1505-2842. Prenumerata od 1999 r.
 142. Rynki Zagraniczne : dziennik. Warszawa : Dom Wydawniczy KIG. ISSN 00036-052X. Prenumerata od 1998 r.
 143. Rzeczpospolita : dziennik. Warszawa. ISSN 0208-9130. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 144. Sales & Marketing Management : miesięcznik. New York : Sales & Marketing.
 145. Samorząd terytorialny : miesięcznik. Warszawa : Municipium. ISSN 0867-4973. Prenumerata od 1999 r.
 146. Serwis Finansowo-Księgowy : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1232-6003. Prenumerata od 2000 r.
  wersja elektroniczna
 147. Serwis Prawno-Pracowniczy : profesjonalny tygodnik służb kadrowych : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1234-8325. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 148. Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej : kwartalnik. Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. ISSN 0208-6948. Prenumerata od 1998 r.
 149. Spotlight : magazyn aktualności w języku angielskim : miesięcznik. Warszawa : Spotlight. ISSN 1425-7602. Prenumerata od 1998 do 1999 r.
 150. Sprawy międzynarodowe : kwartalnik. Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ISSN 0038-853X. Prenumerata od 1995 r.
 151. Stern. Hamburg : Stern-Versand-Service. ISSN 0039-1239. Prenumerata od 1999 r.
 152. Stosunki międzynarodowe : kwartalnik. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosunków Międzynarodowych. ISSN 0209-0961. Prenumerata od 2000 r.
 153. Studia regionalne i lokalne : kwartalnik. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. ISSN 1509-4995. Prenumerata od 2000 r.
 154. ¦wiat języka angielskiego = The World of English. Płońsk : Elanders. ISSN 1231-174X. Prenumerata od 2001 r.
 155. Tygodnik Gospodarczy : gazeta polskiego businessu : Tygodnik. Warszawa : Sigma International. ISSN 0867-8529. Prenumerata od 1998 r.
 156. Unia Europejska : przegląd prawno-gospodarczy : miesięcznik. Warszawa : Hubertus. Prenumerata od 2001 r.
 157. Unia - Polska: magazyn niezależnych publicystów : dwutygodnik. Warszawa : Unia -Polska. ISSN 1506-4832. Prenumerata od 2000 r.
 158. Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika : miesięcznik. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin. ISSN 1231-5540. Prenumerata od 1997 r.
 159. W kręgu nauki i biznesu : kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. ISSN 1505-6554. Prenumerata od 2000 r.
 160. The Wall Street Journal Europe : dziennik. Belgia - Bruksela. ISSN 0921-9986. Prenumerata w roku 1998.
 161. WARSET : nowy system giełdowy. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. ISSN 1507-5176. Prenumerata od 1999 r.
 162. Warunki emisji i obrotu. Warszawa : Giełda Papierów Warto¶ciowych. Prenumerata od 2000 r.
 163. Warunki obrotu dla kontraktów terminowych na akcje spółek. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. Prenumerata od 2001 r.
 164. Wiadomości Statystyczne : miesięcznik. Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 0043-518x. Prenumerata od 1995 r.
 165. Wirtschafts Woche. Düsseldorf : Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH. Prenumerata od 1996 r.
 166. The World of English. English as the universal second language : dwumiesięcznik. Warszawa : Fundacja Kopernikańska w Polsce. ISSN 1231-174X. Prenumerata od 2001 r.
  wersja elektroniczna
 167. Wprost : tygodnik. Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 168. Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego : tygodnik. Warszawa : Municipium. ISSN 0867-0935. Prenumerata od 2001 r.
  wersja elektroniczna
 169. Wynagrodzenia : profesjonalny dwutygodnik o płacach. Warszawa : Infor. ISSN 1429-9968. Prenumerata od 2000 r.
 170. Yes: miesięcznik [od 1999 dwumiesięcznik. Kraków : Wydawnictwo Idea SP. ISSN 1425-5561. Prenumerata od 1998 r.
 171. Zarządzanie na świecie : miesięcznik. Warszawa : Infoglob. ISSN 1230-3747. Prenumerata od 1994 r.
 172. Żagle : magazyn sportów wodnych : miesięcznik. Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. ISSN 0860-2670. Prenumerata od 1998 r.
  wersja elektroniczna
 173. Życie : dziennik. Warszawa : Dom Wydaw. "Wolne Słowo". ISSN 1427-177X. Prenumerata od 1998 r.
 174. Życie gospodarcze : fachowy dwutygodnik ekonomistów i menedżerów. Warszawa : Infor. ISSN 0197-7299. Prenumerata od 1994 do 1998 r.
 175. Życie Handlowe : magazyn specjalistów dystrybucji : miesięcznik. Warszawa : Życie Handlowe. ISSN 1231-2010. Prenumerata od 1998 r.