Pomiń łącza nawigacji.  

Periodicals subscribed by the WSFiZ Library (in alphabetical order)

Ctrl+F to search

•EBSCO-full-text periodicals in English

• Periodicals imported to Poland - State Committee for Scientific research (KBN) list

• Proquest Information & Learning periodicals (full-text) - test access

News on-line
Warsaw Business Journal

Warsaw Daily

Warsaw Voice

Poland News

Tourism and Hospitality (Electronic Journals)
Business Travel News

Food Management

Hotel and Motel Management

International Journal of Contemporary Hospitality Management

International Journal of Service Industry Management

Journal of Vacation Marketing

Leisure Sciences

Managing Leisure

Tourism & Hospitality Research

 1. Aida : teoria i praktyka reklamy. Media : miesięcznik. Wrocław : Aida. ISSN 1231-3289. Prenumerata w 1999 r.
 2. Anglorama : magazyn dla uczących się języka angielskiego : miesięcznik. Poznań : Anglorama. ISSN 1429-2718. Prenumerata od 2001 r.
 3. Asekuracja & Re : pierwszy polski miesięcznik ubezpieczeniowy. Warszawa : Infor. ISSN 1427-4752. Prenumerata od 2000 r.
 4. Aura : miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. Warszawa : Sigma - NOT. ISSN 0137-3668 Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 5. Bank : miesięcznik finansowo-bankowy. Warszawa : MediaBank. Prenumerata od 1994 r.
 6. Bank i Kredyt : miesięcznik. Warszawa : Narodowy Bank Polski. ISSN 0137-5520. Prenumerata od 1994 r.
 7. Bezpieczny bank : czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków : kwartalnik. Warszawa : Bankowy Fundusz Gwarancyjny. ISSN 1429-2939. Prenumerata od 1997 r.
  >www site<
 8. Bibliotekarz : miesięcznik Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej M.ST. Warszawy. Warszawa : SBP. ISSN 0208-4333. Prenumerata w 1998 r.
  spisy treści w EBIB
 9. Biuletyn bankowy : branżowy serwis informacyjny. Warszawa : Hubertus. ISSN 1233-0566. Prenumerata od 2001 r.
 10. Biuletyn miesięczny GPW. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. ISSN 1426-1553. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 11. Biuletyn Skarbowy : dwumiesięcznik. Warszawa : Ministerstwo Finansów. ISSN 1234-673X. prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 12. Biuletyn Statystyczny : miesięcznik. Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 0006-4025. Prenumerata od 1994 r. 1234-673X. prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 13. Buchalter : dwutygodnik księgowego. Szczecin : Buchalter. ISSN 0867-7204. Prenumerata od 1997 r.
 14. The Bulletin : dwumiesięcznik. Warszawa : Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkowś i Wschodnis. Prenumerata od 2001 r.
 15. Business Central Europe : miesięcznik. Harold Hill : The Economist Newspaper Limited. ISSN 1350-1240. Prenumerata od 1998 r.
 16. Business Sales : magazyn o sprzedaży i marketingu : miesięcznik. Warszawa : Business Papers. ISSN 1508-2628. Prenumerata od 2000 r.
 17. Business Week Polska : miesięcznik. Warszawa : Wprost. ISSN 1230-1884. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 18. Businessman Magazine : miesięcznik. Warszawa : Business Press. ISSN 0867-1389. Prenumerata od 1995r.
 19. Capital Das Wirtschaftsmagazin. Prenumerata od 2001 r.
 20. Ceduła Giełdy Warszawskiej. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. ISSN 1231-9511. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 21. Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1427-695X. Prenumerata od 1998 r.
 22. Chip : magazyn komputerowy : miesięcznik [+CD-ROM]. Wrocław : Vogel Publishing. ISSN 1230-817x. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 23. Controlling i rachunkowość zarządcza : miesięcznik dla kadry zarządczej. Warszawa : Infor. ISSN 1428-8117. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 24. Consumer Voice. ISSN 1560-263X. Prenumerata od 2001 r.
 25. Der Spiegel : tygodnik. Hamburg : Spiegel-Verlag. ISSN 0038-7452. Prenumerata od 1999 r.
 26. Doradca Podatnika : profesjonalny tygodnik o podatkach w firmie : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1231-3084. Prenumerata od 2001 r. 
  >www site<
 27. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawa : Biuro Prawno-Organizacyjne. ISSN 0209-2409. Prenumerata od 1998 r.
 28. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISSN 0860-701X. Prenumerata od 1998 r.
  >www site< - w menu serwisu MEN wybierz odnośnik Akty prawne
 29. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów. Warszawa : Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. ISSN 0137-7922. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 30. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Warszawa : Gospodarstwo Pomocnicze ZWP MPiPS. ISSN 08-60-7088. Prenumerata w 1998 r.
 31. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego. Warszawa : Narodowy Bank Polski. ISSN 0239-7013. Prenumerata od 1998 r.
 32. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 0867-3411. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 33. Dzikie życie : miesięcznik. Bielsko Biała : Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. ISSN 1231-8094. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 34. The Economist : miesięcznik. London. Prenumerata od 1997 do 1998 r.
  >www site<
 35. Eko Dom : szkoła zdrowia : kwartalnik. Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego. ISSN 1429-2688. Prenumerata w 1996 r.
 36. Eko Finanse : ochrona środowiska : miesięcznik. Warszawa : Eko-Press. ISSN 1425-1620. Prenumerata od 2001 r.
 37. Ekonomia. Rynek. Gospodarka. Społeczeństwo : kwartalnik. Warszawa : Nowy Dziennik. ISSN 0137-3056. Prenumerata od 2001 r.
 38. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa : miesięcznik. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. ISSN 0860-6846. Prenumerata od 1994 r.
  >www site<
 39. Ekonomista : kwartalnik. Warszawa : Wydawnictwo Key Text. ISSN 0013-3205. Prenumerata od 1994 r.
 40. El Pais : dziennik. Prenumerata od 2001 r.
 41. E-mentor : internetowe czasopismo wydawane przez SGH w Warszawie.
 42. Encyklopedia Medycyny Naturalnej : u źródła natury : tygodnik. Poznań : Polskie Media Amercom. ISSN 1508-6674. Prenumerata od 2000 r.
 43. Enter : magazyn komputerowy : miesięcznik [+CD-ROM] . Warszawa : Wydawnictwo Lupus. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 44. Estates News : Central and Eastern Europe Property Gazette : miesięcznik. Warszawa : Brian Fisher. ISSN 1232-4345. Prenumerata w 2000 r.
 45. EUR-OP news. Luxembourg : OIffice for Official Publications of the European Communities(EUR-OP). ISSN 1021-1675. Prenumerata od 2001 r.
 46. Euro Fakty : dwumiesięcznik. Warszawa : Zarządzanie i Finanse. ISSN 1509-5061. Prenumerata od 2001 r.
 47. European Businessman. The journal for business in Central & Eastern Europe : dwumiesięcznik. London : Arena Publications. ISSN 1360-1989. Prenumerata od 1999 r.
 48. Europejski Przegląd Gospodarczy : miesięcznik. Warszawa : Hubertus. ISSN 1641-0858. Prenumerata od 2001 r.
 49. Financial Times World Business Newspaper : tygodnik. Prenumerata w roku 1998 r.
 50. Finanse Komunalne : dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych. Warszawa : Municipium. ISSN 1232-0307. Prenumerata od 1999 r.
 51. Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Szczecin : Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. ISSN 1429-7221. Prenumerata od 2000 r.
 52. Forbes Global : miesięcznik. ISSN 1467-1654. Prenumerata od 2001 r.
 53. Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Lublin : Akademicka Oficyna Wydawnicza. ISSN 1233-0930. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 54. Franchising : nowe rynki, nowe pomysły : dwumiesięcznik. Warszawa : Pierwsze Polskie Wydawnictwo Franchisingowe. ISSN 1507-4528. Prenumerata od 1999 r.
  brak wersji elektronicznej - Polish Franchising Portal
 55. Gazeta Bankowa : tygodnik. Warszawa : Gazeta Bankowa. ISSN 0860-7613. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 56. Gazeta Prawna : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1232-6712. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 57. Gazeta Ubezpieczeniowa : asekuracja, inwestycje, emerytury, zdrowie : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1428-7501. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 58. Gazeta Współczesna : dziennik. Białystok. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 59. Giełda : przewodnik debiutanta. [9 egz.]
 60. Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego : miesięcznik. Warszawa : Wydawnictwo "KiK". ISSN 1233-4634. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 61. Gospodarka Narodowa : miesięcznik. Warszawa : Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych. ISSN 8067-0005. Prenumerata od 1996 r.
 62. Gospodarka Materiałowa & Logistyka : miesięcznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISSN 1231-2037. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 63. Gospodarka, rynek, edukacja. Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacją. ISSN 1509-5576. Prenumerata od 2001 r.
 64. Harvard Business Review : dwumiesięcznik. Boston : Harvard Business School Publishing Corporation. Prenumerata od 2000 r.
 65. Handel : sprzedaż uwieńczona sukcesem : miesięcznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Fachowe. ISSN 1230-9664. Prenumerata od 2001 r.
 66. Handel Wewnętrzny. Marketing - Rynek - Przedsiębiorstwo : dwumiesięcznik. Warszawa : Oficyna Wydawnicza A & Z. ISSN 0438-5403. Prenumerata od 1997 r.
 67. Home and Market. Inwestycje. Finanse. Nieruchomości : miesięcznik. Warszawa : Bachurski MediaCorp. ISSN 1230-1965. Prenumerata od 1998 r.
 68. I-D. Prenumerata od 2001 r.
 69. Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. Prenumerata od 1999 r.
  Statistics GWP
 70. Impact : magazyn o komunikacji marketingowej : miesięcznik. Warszawa : Business Papers. ISSN 1429-9100. Prenumerata od 1998 r.
 71. Internet: magazyn użytkowników sieci Internet : miesięcznik [+CD-ROM]. Warszawa : Wydawnictwo AVT. ISSN 1234-9984. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 72. Internet: miesięcznik. Düsseldorf : Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH. Prenumerata od 2001 r.
 73. Internet Standard : miesięcznik nowej gospodarki. ISSN 1641-2575. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 74. Języki obce w szkole : czasopismo dla nauczycieli : dwumiesięcznik. Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. ISSN 0446-7965. Prenumerata od 2001
 75. Kalejdoskop Budowlany : miesięcznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwa Branżowe. ISSN 1429-5865. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 76. Komentarz do Dziennika Ustaw : ustawy, komentarze, orzecznictwo. Warszawa : Infor. ISSN 1427-3594. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 77. Koszty : dwutygodnik. Warszawa : Infor. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 78. Kurier Podlaski : dziennik. Białystok : Kurier Podlaski. ISSN 0239-2267. Prenumerata w 1998 r.
 79. Kurier Poranny : dziennik. Białystok : Edytor. ISSN 0866-9511. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 80. Kuźnia Edukacyjna : kwartalnik uczelni niepaństwowych. Warszawa : Lam. ISSN 1640-2952. Prenumerata od 2001 r.
 81. Le Courrier : le magazine de la cooperation developpement ACP-UE. ISSN 1013-7343. Prenumerata od 2001 r.
 82. Life : miesięcznik. New York : Time & Life Building. ISSN 0024-3019. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 83. Linux Plus : miesięcznik. Warszawa : Software. ISSN 1427-5562. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 84. Logistyka. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania. ISSN 1231-5478. Prenumerata od 1997 r.
  >www site<
 85. Magazyn internetowy WWW : miesięcznik [+CD-ROM]. Warszawa : Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. ISSN 1428-2879. Prenumerata od 1999 do 2000 r.
  >www site<
 86. Manager Magazin Wirtschaft aus erster Hand : miesięcznik. Hamburg. Prenumerata od 1997 do 1998 r.
 87. Manager Pismo Szefów i Kadry Zarządzającej : miesięcznik. Warszawa : Infor. ISSN 1426-0204. Prenumerata od 1998 r.
 88. Marketing i Rynek : miesięcznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISSN 1231-7853. Prenumerata od 1995 r.
  >www site<
 89. Marketing serwis : miesięcznik praktyki marketingowej. Warszawa : Grzegorz Eider. ISSN 1425-5588. Prenumerata od 2000 r.
 90. Marketing w praktyce : dwumiesięcznik. Warszawa : Infor. ISSN 1425-8315. Prenumerata od 1998 r.
 91. Master of Business Administration : dwumiesięcznik. Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. ISSN 1231-0328. Prenumerata od 2001 r.
 92. Monitor Podatkowy : podatki, rachunkowość, prawo gospodarcze : miesięcznik. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck. ISSN 1231-1855. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 93. Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 0209-214X. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 94. Murator : projekty, domy, wnętrza, ogrody : miesięcznik. Warszawa : Murator. ISSN 0239-6866. Prenumerata od 1999 r.
 95. Najwyższy Czas. Pismo konserwatywno - liberalne : tygodnik. Warszawa : Oficyna Konserwatystów & Liberałów. ISSN 0867-0366. Prenumerata od 1998 do 1999 r.
 96. Nasz Rynek Kapitałowy : miesięcznik analiz polskiego rynku kapitałowego. Kraków : Penetrator. ISSN 1505-2842. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 97. Nauka i Przyszłość : miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Warszawa : Centrum Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. ISSN 0867-2687. Prenumerata od 1999 r.
 98. The Net Internet Magazine : miesięcznik [+CD-ROM]. Future Publishing Ltd. Prenumerata od 1997 do 1998 r.
 99. Newsweek : tygodnik. New York : Letter Editor, Newsweek. ISSN 0163-7053. Prenumerata od 1997 r.
  >www site<
 100. Newsweek Polska : tygodnik. Warszawa : Axel Springer Polska. ISSN 1642-5685 Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 101. Notes wydawniczy : miesięcznik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1230-0624. prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 102. Nowe Ubezpieczenia : miesięcznik Gazety Prawnej. Warszawa : Infor. ISSN 1428-8060. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 103. Nowe Życie Gospodarcze : tygodnik. Warszawa : Towarzystwo Autorów "NŻG". ISSN 1234-5784. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 104. Organizacja i Kierowanie = Organization and Management : kwartalnik. Warszawa : Orgmasz. ISSN 0137-5466. Prenumerata od 1994 r.
 105. Państwo i Prawo : miesięcznik. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe. ISSN 0031-0980. Prenumerata od 1997 r.
  >www site<
 106. Parki Narodowe : kwartalnik. Warszawa : Krajowy Zarząd Parków Narodowych. ISSN 0867-6550. Prenumerata od 1998 r.
 107. Parkiet : gazeta giełdy : dziennik. Warszawa : Parkiet. ISSN 1231-2207. Prenumerata od 1998 r.
 108. Parlament : gazeta Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej : miesięcznik. Warszawa : Fundacja Parlamentu Studentów RP. ISSN 1505-1277. Prenumerata w 1998 r.
 109. PC World Komputer : miesięcznik [+CD-ROM]. Warszawa : Kazimierz Szot IDG Poland. ISSN 1232-3004. Prenumerata od 1998 r.
  >www.site<
 110. Personel : jak skutecznie kierować i zarządzać : dwutygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1233-0299. Prenumerata od 1995 r.
 111. Perspektywy : miesięcznik edukacyjny. Warszawa : Perspektywy Press. ISSN 1427-3543. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 112. Polish Journal of Ecology = Ekologia polska : kwartalnik. Warsaw : Polish Academy of Sciences. Prenumerata od 1996 r.
 113. Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony pracy i sprawom socjalnym. Warszawa : Gospodarstwo Pomocnicze Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. ISSN 0137-4729. Prenumerata od 1996 r.
 114. Polski Rynek Leasingu : rocznik. Warszawa : Wydawnictwo Gemini. ISSN 1427-1001. Prenumerata od 1996 r.
 115. Poradnik Bibliotekarza : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa : SBP. ISSN 0032-4752. Prenumerata od 1998 r.
 116. Prawo Bankowe : dwumiesięcznik. Warszawa : Zarządzanie i Finanse. ISSN 1231-1472. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 117. Prawo Gospodarcze : podatki - opłaty - cła : miesięcznik. Warszawa : Narodowy Bank Polski. ISSN 1234-2890. Prenumerata od 1996 r.
 118. Prawo papierów wartościowych : miesięcznik. Warszawa : KiK. ISSN 1640-7849. Prenumerata od 2000 r.
 119. Prawo przedsiębiorcy : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1230-2856. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 120. Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo : miesięcznik. Warszawa : Infor. ISSN 1426-2878. Prenumerata od 1999 r.
 121. Prawo Unii Europejskiej : dwumiesięcznik. Warszawa : Infor. ISSN 1506-9148. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 122. Press media, reklama, public relations : miesięcznik [+CD-ROM]. Poznań : Press. ISSN 1425-9818. Prenumerata od 1998 r.
 123. Profesjonalny inwestor : miesięcznik dla inwestorów giełdowych. Warszawa : Parkiet. ISSN 1509-7404. Prenumerata w 2000 r.
 124. Profit : gospodarka bez tajemnic : miesięcznik. Warszawa : Axel Springer Polska. ISSN 1641-9367. Prenumerata od 2001 r.
 125. Przedsiębiorca budowlany : miesięcznik. Warszawa : Murator. Prenumerata od 1997 do 1998 r.
 126. Przegląd : tygodnik. Warszawa : Aratus. ISSN 1509-3115. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 127. Przegląd Organizacji : miesięcznik. Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. ISSN 0137-7221. Prenumerata od 1994 r.
 128. Przegląd Podatkowy : podatki - rachunkowość - cła : miesięcznik. Warszawa : Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski. ISSN 0867-7514. Prenumerata od 1998 r.
 129. Przegląd Prawa Giełdowego : kwartalnik. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. ISSN 1231-9538. Prenumerata od 2001 r.
 130. Przegląd Prawa Handlowego : miesięcznik. Warszawa : KiK. ISSN 1230-2996. Prenumerata od 1999 r.
 131. Przegląd Rządowy : miesięcznik Centrum Informacyjnego Rządu. Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Centrum Informacyjne Rządu. ISSN 1230-087X. Prenumerata od 1999 r.
 132. Przegląd Statystyczny = Statistical Review : kwartalnik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 0033-2372. Prenumerata od 1994 r.
 133. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego : miesięcznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISSN 0137-5490. Prenumerata od 1998 r.
 134. Puls Biznesu : tygodnik. Warszawa : Bonnier Business. ISSN 1427-6852. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 135. Rachunkowość : pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce : miesięcznik. Warszawa : Rachunkowość. ISSN 0481-5475. Prenumerata od 1994 r.
  >www site<
 136. Rachunkowość z komentarzem : dwutygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1429-3056. Prenumerata od 2000 r.
 137. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. [1 egz.]
 138. Rocznik giełdowy 2001 [+CD-ROM]. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. ISSN 1428-1171. Prenumerata od 2001 r.
  >www archives<
 139. Rynek giełdowy : biuletyn kwartalny. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. ISSN 1231-9546. Prenumerata od 1999 r.
 140. Rynek Rolny : notowania, oceny, tendencje : miesięcznik. Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. ISSN 0867-8545. Prenumerata od 1998 r.
 141. Rynek terminowy : kwartalnik. Kraków : Penetrator. ISSN 1505-2842. Prenumerata od 1999 r.
 142. Rynki Zagraniczne : dziennik. Warszawa : Dom Wydawniczy KIG. ISSN 00036-052X. Prenumerata od 1998 r.
 143. Rzeczpospolita : dziennik. Warszawa. ISSN 0208-9130. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 144. Sales & Marketing Management : miesięcznik. New York : Sales & Marketing.
 145. Samorząd terytorialny : miesięcznik. Warszawa : Municipium. ISSN 0867-4973. Prenumerata od 1999 r.
 146. Serwis Finansowo-Księgowy : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1232-6003. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 147. Serwis Prawno-Pracowniczy : profesjonalny tygodnik służb kadrowych : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1234-8325. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 148. Służba Pracownicza. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej : kwartalnik. Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. ISSN 0208-6948. Prenumerata od 1998 r.
 149. Spotlight : magazyn aktualności w języku angielskim : miesięcznik. Warszawa : Spotlight. ISSN 1425-7602. Prenumerata od 1998 do 1999 r.
 150. Sprawy międzynarodowe : kwartalnik. Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ISSN 0038-853X. Prenumerata od 1995 r.
 151. Stern. Hamburg : Stern-Versand-Service. ISSN 0039-1239. Prenumerata od 1999 r.
 152. Stosunki międzynarodowe : kwartalnik. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosunków Międzynarodowych. ISSN 0209-0961. Prenumerata od 2000 r.
 153. Studia regionalne i lokalne : kwartalnik. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. ISSN 1509-4995. Prenumerata od 2000 r.
 154. ¦wiat języka angielskiego = The World of English. Płońsk : Elanders. ISSN 1231-174X. Prenumerata od 2001 r.
 155. Tygodnik Gospodarczy : gazeta polskiego businessu : Tygodnik. Warszawa : Sigma International. ISSN 0867-8529. Prenumerata od 1998 r.
 156. Unia Europejska : przegląd prawno-gospodarczy : miesięcznik. Warszawa : Hubertus. Prenumerata od 2001 r.
 157. Unia - Polska: magazyn niezależnych publicystów : dwutygodnik. Warszawa : Unia -Polska. ISSN 1506-4832. Prenumerata od 2000 r.
 158. Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika : miesięcznik. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin. ISSN 1231-5540. Prenumerata od 1997 r.
 159. W kręgu nauki i biznesu : kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. ISSN 1505-6554. Prenumerata od 2000 r.
 160. The Wall Street Journal Europe : dziennik. Belgia - Bruksela. ISSN 0921-9986. Prenumerata w roku 1998.
 161. WARSET : nowy system giełdowy. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. ISSN 1507-5176. Prenumerata od 1999 r.
 162. Warunki emisji i obrotu. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. Prenumerata od 2000 r.
 163. Warunki obrotu dla kontraktów terminowych na akcje spółek. Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych. Prenumerata od 2001 r.
 164. Wiadomości Statystyczne : miesięcznik. Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 0043-518x. Prenumerata od 1995 r.
 165. Wirtschafts Woche. Düsseldorf : Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH. Prenumerata od 1996 r.
 166. The World of English. English as the universal second language : dwumiesięcznik. Warszawa : Fundacja Kopernikańska w Polsce. ISSN 1231-174X. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 167. Wprost : tygodnik. Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 168. Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego : tygodnik. Warszawa : Municipium. ISSN 0867-0935. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 169. Wynagrodzenia : profesjonalny dwutygodnik o płacach. Warszawa : Infor. ISSN 1429-9968. Prenumerata od 2000 r.
 170. Yes: miesięcznik [od 1999 dwumiesięcznik. Kraków : Wydawnictwo Idea SP. ISSN 1425-5561. Prenumerata od 1998 r.
 171. Zarządzanie na świecie : miesięcznik. Warszawa : Infoglob. ISSN 1230-3747. Prenumerata od 1994 r.
 172. Żagle : magazyn sportów wodnych : miesięcznik. Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. ISSN 0860-2670. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 173. Życie : dziennik. Warszawa : Dom Wydaw. "Wolne Słowo". ISSN 1427-177X. Prenumerata od 1998 r
 174. Życie gospodarcze : fachowy dwutygodnik ekonomistów i menedżerów. Warszawa : Infor. ISSN 0197-7299. Prenumerata od 1994 do 1998 r.
 175. Życie Handlowe : magazyn specjalistów dystrybucji : miesięcznik. Warszawa : Życie Handlowe. ISSN 1231-2010. Prenumerata od 1998 r.