Pomiń łącza nawigacji.  

Książki Fundacji

Istniejąca przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania Fundacja im. Prof. Tadeusza Kasprzaka udostępniła księgozbiór Profesora do korzystania w Czytelni Biblioteki WSFiZ w Białymstoku. Są to bardzo wartościowe książki z dziedziny ekonomi, finansów, zarządzania oraz informatyki gospodarczej. Zbiory są ewidencjonowane, zabezpieczane i umieszczane na półkach w wolnym dostępie w dziale oznaczonym literami PF(Podręcznik Fundacji).

Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tym księgozbiorem i sięgnięcia po książki z fiszkami i adnotacjami profesora Kasprzaka, który był uznanym specjalistą w dziedzinie badań operacyjnych, teorii decyzji i teorii systemów gospodarczych oraz specjalistą analiz ekonomicznych. Warto prześledzić z jakich materiałów źródłowych korzystał w swojej pracy naukowej.