Pomiń łącza nawigacji.  

Bazy EBSCO

Biblioteka WSFiZ prenumeruje dla pracowników i studentów stały dostęp do elektronicznych wersji baz firmy EBSCO Pubilshing. Bazy te dostępne są w sieci uczelnianej i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne, społeczne, psychologię religię, teologię edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych. Prenumerowany pakiet obejmuje następujące bazy:

 • Academic Search Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, zawiera około 4,5 tys., czasopism, w tym ponad 3,6 tys. recenzowanych oraz cytowania i abstrakty z ok. 8,2 tys. czasopism. Obejmuje problematykę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, biomedycznych, rolnictwa, nauk ścisłych, technicznych, informatyki i wielu innych dziedzin. Ponad 100 czasopism zawiera archiwa w formacie PDF od 1975 r.
 • Business Source Complete – najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ponad 250 000 publikacji pełnotekstowych, w tym ok. 2,8 tys. czasopism pełnotekstowych i ponad 600 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin i ok. 650 obszernych streszczeń najbardziej znanych książek z zakresu ekonomii i biznesu oraz ponad 21 tys. raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, inwestycji, różnych dziedzin przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, dane finansowe, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydania zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 10 tys. profili przedsiębiorstw, ponad 20 tys. profili najczęściej cytowanych w bazie autorów, ponad 18 tys. wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 2,5 tys. analiz ekonomicznych typu SWOT.
 • Clinical Pharmacology – zawiera ponad 1,2 tys. monografii oraz 2,7 tys. materiałów informacyjnych na temat leków stosowanych w USA.
 • ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawiera cytowania i abstrakty z ponad 1 tys. czasopism z takich dziedzin jak: szkolnictwo, edukacja, nauki społeczne oraz 2,2 pełnotekstowych kompendiów.
 • Health Source-Nursing/Academic Edition – zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.
 • Health Source-Consumer Edition – zawiera pełne teksty 260 czasopism i informatorów oraz ponad 1 tys. broszur z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia, problemów okresu starzenia i in.
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – zawiera indeksy i abstrakty ponad 600 czasopism oraz dodatkowo książek, raportów i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, wyszukiwania informacji online, zarządzania informacją i in. pokrewnych dziedzin.
 • Master File Premier – wielodziedzinowa baza zawierająca ponad 1,7 tys. czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera m. in. 500 różnych informatorów pełnotekstowych, ok. 85 tys. biografii, ponad 100,5 tys. dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 275 tys. zdjęć, map i flag.
 • Medline – baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty z ponad 4,8 tys. czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych.
 • Newspaper Source – baza pełnotekstowa, oferuje dostęp do 285 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in. The Moscow Times, The Times (London), Sunday Times (Wlk. Brytania), The Australian, Japan Time oraz wielu gazet amerykańskich jak np. The Washington Post, USA Today, Chicago Tribune i in. gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne.
 • Regional Business News – zawiera pełne teksty 50 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu.

Bazy dostępne są adresem: http://search.epnet.com/.

Zapraszamy studentów do korzystania w czytelni multimedialnej budynek E 1 piętro – biblioteka. Pracownicy mają dostęp z każdego komputera podłączonego do sieci na terenie uczelni serdeczne polecamy, zapewniając, że bazy te oferują nieocenione źródło informacji, niezmiernie pomocne we wszelkich pracach naukowych.