Pomiń łącza nawigacji.  

Przysposobienie biblioteczne - kurs e-learningowy

Z myślą o studentach studiujących niestacjonarnie przygotowano szkolenie "Przysposobienie biblioteczne - kurs e-learningowy" i umieszczono na platformie zdalnego nauczania WSFiZ estudia. Mogą z niego korzystać również studenci I roku studiów stacjonarnych, którym - po zaliczeniu testu końcowego - przysposobienie biblioteczne zostanie zaliczone bez konieczności uczestniczenia w tradycyjnych zajęciach.

Kurs zawiera podstawowe informacje o Bibliotece WSFiZ, jej zasobach, warunkach ich udostępniania oraz uczy korzystania z katalogów on-line. Materiały dotyczące przysposobienia bibliotecznego są udostępnione na stronie http://estudia.wsfiz.edu.pl Zgodnie z ustawieniami kursu, klucz dostępu dla studentów to biblioteka Każdy ze studentów, biorący udział w kursie powinien mieć swoje konto na platformie e-learningowej.