Pomiń łącza nawigacji.  

Bazy na CD-ROM (dostępne w Bibliotece)

• EBSCO - czasopisma pełnotekstowe angielskojęzyczne
• GOSPODARKA - bibliografia adnotowana AE w Krakowie
• Bazy na CD-ROM (dostępne w Bibliotece)
Encyklopedia multimedialna, Wydaw. Naukowe PWN 1998
Encyklopedia multimedialna, Wydaw. Naukowe PWN 1999
Komputerowy słownik języka polskiego Wydaw. Naukowe PWN 1998
Słownik języka polskiego, Wydaw. Naukowe PWN 2001
Słownik poprawnej polszczyzny, Wydaw. Naukowe PWN 2001
Słownik wyrazów obcych, Wydaw. Naukowe PWN 2001
Interactive English, LangMaster 2000
Multimedialny kurs języka angielskiego : intermediate, Pascal 2001
English in Action : Music Stars, LangMaster 1999
Interactive English : Elementary, LangMaster 2000
English in Action : Pop Stars 2000
English in Action : Royal Family 2000
English in Action : Businessmen & Politicians, LangMaster 2000
Interactive English : Beginner, Langmaster 2000
Multimedialny słownik języka angielskiego, LangMaster 2000
Oxford Advavced Learner's Dictionary, Oxford University Press 2001
The FCE Grammar ROM, Longman 2001
Advanced English, Super Memo World 2001
Testy przygotowujące do egzaminu FCE 2001
Deutsches universal worterbuch A-Z, Duneverlag 1999
Encyklopedia Britannica 2000
Multimedialna Encyklopedia Powszechna 2000
Multimedialny Atlas Świata 2002
Historia Polski i Świata 2001
Rocznik Statystyczny Ochrony Środowiska 2001
Archiwum Rzeczypospolitej 1999-2001