Pomiń łącza nawigacji.  

Bazy na CD-ROM (dost�pne w Bibliotece)

• EBSCO - czasopisma pe�notekstowe angielskoj�zyczne
• GOSPODARKA - bibliografia adnotowana AE w Krakowie
• Bazy na CD-ROM (dost�pne w Bibliotece)
Encyklopedia multimedialna, Wydaw. Naukowe PWN 1998
Encyklopedia multimedialna, Wydaw. Naukowe PWN 1999
Komputerowy s�ownik j�zyka polskiego Wydaw. Naukowe PWN 1998
S�ownik j�zyka polskiego, Wydaw. Naukowe PWN 2001
S�ownik poprawnej polszczyzny, Wydaw. Naukowe PWN 2001
S�ownik wyraz�w obcych, Wydaw. Naukowe PWN 2001
Interactive English, LangMaster 2000
Multimedialny kurs j�zyka angielskiego : intermediate, Pascal 2001
English in Action : Music Stars, LangMaster 1999
Interactive English : Elementary, LangMaster 2000
English in Action : Pop Stars 2000
English in Action : Royal Family 2000
English in Action : Businessmen & Politicians, LangMaster 2000
Interactive English : Beginner, Langmaster 2000
Multimedialny s�ownik j�zyka angielskiego, LangMaster 2000
Oxford Advavced Learner's Dictionary, Oxford University Press 2001
The FCE Grammar ROM, Longman 2001
Advanced English, Super Memo World 2001
Testy przygotowuj�ce do egzaminu FCE 2001
Deutsches universal worterbuch A-Z, Duneverlag 1999
Encyklopedia Britannica 2000
Multimedialna Encyklopedia Powszechna 2000
Multimedialny Atlas �wiata 2002
Historia Polski i �wiata 2001
Rocznik Statystyczny Ochrony �rodowiska 2001
Archiwum Rzeczypospolitej 1999-2001